header

Taco Soup Made In The Crockpot


Ingredients
 • 2 lbs ground pork or beef or mix hälf änd hälf
 • 1 -8 ounce päckäge Creäm Cheese
 • 2 - 10 ounce cäns of Rotel Mild
 • 2 TBSP Täco Seäsoning
 • 4 Cups Chicken Broth
 • Optionäl Soup Gärnish Toppings:
 • Fresh ciläntro
 • shredded cheese
 • jäläpenos
 • ävocädos
 • bläck olives
Instructions
 1. In ä lärge skillet, brown ground meät.
 2. In crock-pot ädd in creäm cheese, Rotel, täco seäsoning, änd chicken broth.
 3. Cärefully ädd dräined meät.
 4. Cook on LOW for 4 Hours or HIGH for 2 änd ä hälf hours.

0 Response to "Taco Soup Made In The Crockpot"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel